Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Zlonice

30. května v 18:00

Zlonice

30. května v 18:00

Dvořákovský houslový recitál

Čtvrtek    30. května 2024   18:00
Zlonice

Památník Antonína Dvořáka

Koncert se koná pod záštitou městyse Zlonice.

Vstupné dobrovolné

Účinkují

MILAN AL-ASHHAB – housle 
ZDENĚK KLAUDA – klavír

Program

A. Dvořák – Sonáta F dur pro housle a klavír op. 57
A. Dvořák – Sonatina pro housle a klavir op. 100
A. Dvořák – Mazurek pro housle a klavir op. 49
C. Saint-Saëns – Introdukce a rondo capriccioso a moll op. 28

Milan Al-Ashhab
Narodil se roku 1992 v Jeruzalémě. Oba rodiče jsou lékaři, po jejich rozchodu se s matkou a starší sestrou vrátil do Česka. Studoval na konzervatoři v Teplicích, potom na HAMU v Praze u Ivana Štrause. V současnosti navštěvuje postgraduální kurz na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Vyhrál už několik domácích i zahraničních soutěží, dosud nejvýznamnější byla první cena v loňské Mezinárodní soutěži Fritze Kreislera, v témže roce zvítězil i v soutěži New York Concert Artists and Associates, v níž hlavní cenou byl recitál v berlínské Filharmonii. Houslista Milan Al-Ashhab a jeho vzácný nástroj z dílny Nicoly Amatiho vyrobený v italské Cremoně v roce 1662 jsou více než sehraná dvojka. Amatiho housle disponují charakteristicky bohatým, medovým zvukem a Milan dokonalou technikou houslové hry.
Zdeněk Klauda

je český dirigent a klavírista. Hudební vzdělání získal na hudebně zaměřeném gymnáziu Jana Nerudy pod vedením prof. Miroslava Kubičky, kde zároveň studoval i hru na flétnu u prof. Vladislava Paulíka a klavír u prof. Dináry Souleimannové. Po absolutoriu gymnázia začal studovat obor dirigování u prof. Hynka Farkače na Akademii múzických umění, studium skončil v roce 2005. Od té doby je ve stálém angažmá v Národním divadle v Praze (k roku 2018 jako asistent dirigenta a vedoucí hudební přípravy). Jako skladatel publikuje u amerického nakladatelství „Alliance publications, Inc.“ V roce 2008 byl přizván k nastudování Dvořákovy Rusalky v rámci festivalu Salzburger Festspiele. Od té doby je pravidelně zván do prestižních evropských operních domů, například Bayerische Staatsoper Mnichov, Opera Valencia či Opéra national de Paris. V roce 2012 se podílel na hudebním nastudování Janáčkových Příhod lišky Bystroušky pro legendární festival v Glyndebourne a v další sezóně pak Mozartovy Figarovy svatby tamtéž. V roce 2012 získal 3. cenu na dirigentské soutěži v Rumunsku. Jako asistent dirigenta v minulosti spolupracoval s následujícími dirigenty: Franz Welser-Möst, Kyril Petrenko, Vladimir Jurowski nebo Tomáš Netopil.

Zlonice znak
Zlonice

V roce 2018 městys Zlonice slavil 700. výročí od prvního doloženého písemného spisu o „vsi Zlonice s kostelem a tvrzí“ z roku 1318. Je nutné zmínit, že celá oblast Zlonicka byla ale osídlena už v době předhistorické. Osud osady určovala obchodní stezka, která tudy procházela. K roku 1343 byla obec královským zbožím. Jinak ovšem mnoho zpráv o středověkých dějinách nemáme.

Vedle kostela Panny Marie stála na vyvýšenině nad obcí tvrz snad v místech dnešního zámku, kde sídlila místní vrchnost. První zmínka o tvrzi ale pochází až z roku 1576. Na kulturním i hospodářském rozvoji této zemědělské obce měly největší podíl ze všech majitelů, kteří Zlonice vlastnili, dva významné rody: Valkounové z Adlaru (1544–1707) a Kinští z Vchynic a Tetova.

Zástupce prvního jmenovaného rodu – Bohuchval Valkoun z Adlaru nechal přestavět tvrz Štáf počátkem 17. století na renesanční zámek. Obnovil faru a školu, postavil špitál pro chudé. Bohužel poslední Valkoun panství zadlužil, prodal Libštejnům z Kolovrat a od nich roku 1721 kupují zlonické panství Kinští z Vchynic a Tetova.

Rod Kinských je starý český šlechtický rod, který se výrazně zapsal do dějin celého českého národa. Příslušníci rodu se do našich dějin zapsali zvláště jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Období, ve kterém vlastnili Zlonice Kinští, přineslo hospodářský a kulturní rozkvět: založili několik továren, pivovar, cukrovar.

V letech 1727–1744 nechal přebudovat chrám Nanebevzetí Panny Marie, roku 1745 fi nancoval stavbu nového špitálu pro chudé a podle plánů K. I. Dientzehofera byla na jeho popud v letech 1750 až 1753 postavena fara. Kinští drželi Zlonice až do roku 1945. Zlonice jsou spádovou obcí pro Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek.

Zájemci o historii a vlastivědnou práci založili roku 1951 Vlastivědný kroužek pro Zlonice a okolí. Kroužek svou dobrovolnou prací zachránil budovu bývalého špitálu a věnoval ji památce Antonína Dvořáka. Dnešní památník A. Dvořáka opět spravuje spolek Vlastivědný kroužek, jehož cílem je udržování místních a regionálních tradic, podpora znalosti historie a památek v regionu a jejich šíření mezi občany, podpora údržby movitých i nemovitých památek, publikační činnost, pořádání výstav a koncertů pro veřejnost.