Načítám Akce

Zámek Sychrov

Tradiční "dvořákovský" koncert

Koncert se koná pod záštitou MgA. Jakuba Hrubého, ředitele festivalu

Účinkující:

ROMAN JANÁL – baryton
ALEŠ BÁRTA – varhany

Sobota 26. června 2021
v 18 hodin

Zámecká kaple Sychrov

vstupné 200 Kč

Předprodej akce

Dvořákův cestovní pas:
Zvýhodněné vstupné do zámku Sychrov.

Sychrov

Roman Janál byl po absolvování plzeňské konzervatoře v oboru hry na housle přijat v roce 1985 do pěveckého oddělení Hudební akademie v Sofii, kde ukončil svá studia v roce 1990. Své první angažmá přijal v Banské Bystrici, odkud po půlročním působení přešel do Komorní opery (pozdější Opery Mozart) v Praze. V roce 1994 přijal hostování v plzeňské opeře a po úspěšném debutu ve Státní opeře Praha byl v roce 1995 angažován jako sólista Státní opery. V roce 1997 se stal sólistou Národního divadla, kde nastudoval mnoho rolí domácího i světového repertoáru. Roman Janál s úspěchem vystupuje na domácích i zahraničních festivalech. Spolupracuje pravidelně s domácími i zahraničními hudebními tělesy – FOK, Česká filharmonie, SOČR, PKF, Talichův komorní orchestr. Spolupracuje s předními světovými operními dirigenty jako Caspar Richter, John Fiore, Hillary Griffiths a Jan Latham Koenig. Tento vynikající umělec vydává CD u renomovaných nahrávacích firem.

Aleš Bárta je jedním z nejúspěšnějších českých varhaníků. Svá studia zahájil na brněnské konzervatoři u prof. Josefa Pukla a pokračoval na pražské Akademii múzických umění ve třídě doc. Václava Rabase. Již při studiu se stal úspěšným účastníkem domácích a později mezinárodních soutěží. Je vítězem Mezinárodní varhanní interpretační soutěže Antona Brucknera v Linci 1982, laureátem Mezinárodní varhanní soutěže Franze Liszta v Budapešti 1983 a absolutním
vítězem Mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara 1984. Jeho koncertní repertoár obsahuje stěžejní díla světové i české varhanní tvorby od baroka
po současnost. Jako sólista vystupuje s předními domácími symfonickými a komorními orchestry – Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. města
Prahy FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Pražským komorním orchestrem aj. Je častý hostem domácích i zahraničních pódií. Koncertoval v Rakousku, Maďarsku, SRN, Francii, Španělsku, Švýcarsku, Finsku, Itálii, Belgii, Rusku, Turecku, USA, Japonsku a Číně. Během svého turné v Japonsku
v roce 1998 otevíral svým vystoupením novou koncertní síň v Yokohamě. Natočil 30 sólových kompaktních disků, za které získal četná ocenění.

Program

B. M. Černohorský /1684-1742/ – Toccata C – dur

J. Seger /1716-1782/ – Fuga a-moll

A. Dvořák /1841-1904/ – Biblické písně, op. 99 (č. 1 – 5)

J. K. Vaňhal /1739-1813/  – Fuga g – moll, Fuga C – dur

J. Pachelbel /1653-1706/ – Ciaccona F – dur

A. Dvořák – Biblické písně, op. 99 (č. 6 – 10)

J. S. Bach /1685-1750/ – Pastorale F-dur /BWV 590/ 
Andante / Allegro / Adagio /Allegro

J. S. Bach – Fuga sopra il Magnificat /BWV 733/

L. Sluka /*1928/ – Otče náš

Státní zámek Sychrov

Zámek se nachází ve stejnojmenné obci v Libereckém kraji. Je unikátním příkladem novogotického šlechtického sídla druhé poloviny 19. století. 

Zámecké sbírky obsahují pozoruhodnou kolekci francouzské portrétní malby, tzv. Rohanská portrétní galerie. Čítá na 250 portrétů členů rohanského rodu, spřízněných rodů i členů francouzské královské dynastie Bourbonů (včetně portrétů králů Ludvíka XIII., Ludvíka XIV. a Ludvíka XV.). Jedná se o největší sbírku francouzského portrétního malířství ve střední
Evropě. 

Se sychrovským zámkem je spojen i český hudební skladatel Antonín Dvořák, který zámek a přilehlou obec sedmkrát navštívil. Dojížděl sem za svým dlouholetým přítelem, sychrovským správcem, Aloisem Gobelem. Krása zámeckého parku, kde se často procházel, jej často inspirovala k řadě skladeb, např. k houslovému Koncertu a moll, op. 53.

https://www.zamek-sychrov.cz/cs