Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Trhová kamenice

13. května 2023 v 17:00

Trhová Kamenice

13. května v 17:00

Varhanní recitál s recitací

Varhanní recitál
s recitací

13. května 2023   17:00
Trhová Kamenice

Kostel sv. Filipa a sv. Jakuba

Záštitu udělila starostka Ing. Iva Dostálová

Účinkují

Aleš Bárta – varhany
Jan Čenský – recitace

Program

Johann Sebastian Bach – Toccata a fuga d-moll (BWV 565)
Wolfgang Amadeus Mozart – Intráda a fuga C-dur (KV 399)
Antonín Dvořák – Preludium D-dur / Fuga g-moll
Leoš Janáček – Adagio / Postludium z Glagolské mše
César Franck – Preludium, fuga a variace, Op.18
Luis Boëllmann – Toccata (Suite Gothique, Op.25)

Poezie Jana Skácela

Jan Čenský

Herec a moderátor, představitel řady televizních princů a králů. Již od mládí hraje i komediální a vážné dramatické role. V dětství chodil do Chlapeckého sboru Pražského mužského sboru FOK, později se učil knihařem v pražské pobočce kolínských tiskáren a večerně absolvoval Lidovou konzervatoř pro pracující (k jeho učitelům patřil např. Ivan Vyskočil). Byl přijat a vystudoval obor hudebně dramatický na Státní konzervatoři v Praze. Jeho spolužáky v tu doby byli např. Lukáš Vaculík, Gustav Bubník a Ondřej Vetchý, k učitelům patřili Jaroslava Adamová a Václav Hudeček. V době studií zárověň hostoval v pražském Realistickém divadle a v Národním divadle. Před revolucí byl jednou ze známých osobností, které podepsaly petici Několik vět. Od roku 1990 vystupuje také jako moderátor různých společenských akcí. Působí jako lektor herectví a rétoriky.

Aleš Bárta

Aleš Bárta (nar. 1960) je jedním z nejúspěšnějších českých varhaníků. Svá studia zahájil na brněnské konzervatoři u prof. Josefa Pukla a pokračoval na pražské Akademii múzických umění ve třídě doc. Václava Rabase. Již při studiu se stal úspěšným účastníkem významných soutěží. Je vítězem Mezinárodní varhanní interpretační soutěže Antona Brucknera v Linci (1982), laureátem Mezinárodní varhanní soutěže Franze Liszta v Budapešti (1983) a absolutním vítězem Mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara (1984). Jako sólista vystupuje s předními symfonickými a komorními orchestry (Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Virtuosi di Praga, Pražský komorní orchestr) a s význačnými sólisty (Josef Suk, Ivan Kusnjer, Sergej Kopčák, Miroslav Kejmar).

Trhová kamenice

I když první písemná zpráva týkající se této oblasti je až z roku 1242 (darovací listina), dá se předpokládat, že osada byla založena již dříve. Pravděpodobným zakladatelem byl klášter ve Vilémově.

Nejčastější písemné zprávy ze 14. století se týkají kostela zasvěceného sv. Filipovi a sv. Jakubovi. V 15. století nastává hospodářský rozmach obce, o čemž mimo jiné svědčí i listina Vladislava II. z roku 1499, kde se uvádí Trhová Kamenice jako městečko s erbem – stříbrný lev v červeném poli. Z této doby také pochází i nejstarší cechovní regule Kameníků a je písemný doklad o existenci mlýna.

V 16. století začíná šlechta hospodařit ve vlastní režii a na trhovokamenicku vznikají pivovary, hamry, mlýny a pily včetně soustav náhonů, splavů a rybníků.

Další hospodářský vzestup začíná až v závěru 17. století. V té době žije v Trhové Kamenici 214 dospělých a 134 dětí. Dle josefínského katastru měla Trhová Kamenice 79 popisných čísel.

V roce 1762 potvrdila Marie Terezie městu „trhy výsadní“. V roce 1815 byla na náklady majitele panství Karla z Auerspergu postavena vedle farního kostela nová dvoutřídní škola. Roku 1853 byla Trhová Kamenice povýšena na město.

Druhá světová válka citelně poznamenala místní rozvoj. Kromě prací v kamenolomech a v místním hostinci se zde vyráběly v závodě E. Selingera hedvábné čepce, tašky a síťovky a strojně pletené záclony. V roce 1948 byly znárodněny podniky, dílna Telegrafi e a sklárna zlikvidovány.

Vlastní sídlo Trhová Kamenice má poměrně rozlehlé, obdélníkové náměstí s uceleným souborem klasicistní zástavby, která je zařazena do připravovaného statusu památkových zón. V horní části náměstí dominuje kostel sv. Filipa a sv. Jakuba.

Akci naleznete také na webových stánkách www.kudyznudy.cz