Načítám Akce

Smiřice – kaple

La tromba

Koncert se koná pod záštitou Luboše Tuzara, starosty města Smiřice

Účinkující:

LA TROMBA

LADISLAV KOZDERKA – sólová trubka
ONDŘEJ SKOPOVÝ – housle
HELENA SKOPOVÁ – housle
DOMINIK TRÁVNÍČEK – viola
EDUARD ŠÍSTEK – violoncello
JIŘÍ VOPÁLKA – kontrabas

Pátek 3. září 2021
v 19 hodin

Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

vstupné 150 Kč

Dvořákův cestovní pas:
Sleva na vstupném při návštěvě
Kaple Zjevení Páně (snížené vstupné 50 Kč
dle ceníku).

Komorní soubor La Tromba vznikl z podnětu prvního trumpetisty České filharmonie Ladislava Kozderky, který oslovil své přátele a kolegy a nabídl jim spolupráci v ansámblu, jehož hlavním pilířem je interpretace barokních koncertů pro trubku a smyčce.

PROGRAM:

Pavel Josef Vejvanovský – Sonáta g moll pro trubku, smyčce a basso continuo
Antonio Vivaldi – Koncert č. 2 g moll op. 8 „Léto“ z cyklu Čtvero ročních dob
Allegro / Adagio / Presto
Georg Philipp Telemann – Koncert – Sonáta D dur pro trubku, smyčce a basso continuo
Allegro / Grave / Allegro
Antonín Dvořák – Humoreska G dur op. 101, č. 7 – úprava pro smyčce
Antonín Dvořák – Valčík A dur op. 54 – úprava pro smyčce
Johann Sebastian Bach – Orchestrální suita č. 3 D dur Air – úprava pro trubku, smyčce a basso continuo
Wolfgang Amadeus Mozart – Serenáda pro smyčce č. 13 G dur
„Malá noční hudba“

Allegro / Romance: Andante / Menuetto: Allegretto / Rondo: Allegro
Georg Friedrich Händel – Suita D dur pro trubku, smyčce a basso continuo
Overture / Allegro / Menuetto / Bourée / March

Smiřice

Kapli Zjevení Páně (původně kostel sv. Tří králů) nechal vystavět v letech 1699–1711 Jan Josef hrabě ze Šternberka. Za stavitele je považován Kryštof Dientzenhofer. 

Půdorys stavby má tvar mírně protáhlého osmiúhelníku (připomíná šternberskou hvězdu). Fresky namaloval Jan Jakub Stevens ze Steinfelsu, všechny jsou tematicky vázány k proroctví o příchodu Krista. Z obrazů
kapli dominuje vrcholné dílo Petra Brandla „Klanění Tří králů“ (1727) umístěné na hlavním oltáři. Obraz doplňují sochy od F. J. Pacáka a desková malba „Madony s Ježíškem“ od neznámého autora ze 16. století. Brandl je také autorem obrazu sv. Blažeje (asi 1713), který je umístěn na patronátním oltáři. Na postranních jsou obrazy „Glorifikace Jana Nepomuckého“ (Carlo Carlone, 1724) a „Madona podávající růženec sv. Dominikovi“ (O. Maywald, 1755). Dřevěné lavice, kazatelna, oltář Jezulátka a spodní část hlavního oltáře pocházejí z dílny řezbáře K. Devotyho. 

Kaple je cenná nejen architektonicky, ale i díky ojedinělému, kompaktnímu a slohově jednotnému interiéru, který od dostavby kaple nedoznal větších změn. Pro svoji výjimečnou architekturu je kaple od r. 1996 národní kulturní památkou a od r. 2006 je národní kulturní památkou i oltářní obraz P. Brandla „Klanění Tří králů“.

https://www.mestosmirice.cz/