Načítám Akce

Smiřice – zámek

Koncert na nádvoří

Koncert se koná pod záštitou Luboše Tuzara, starosty města Smiřice

Účinkující:

PRAGUE RHYTHM KINGS

VERONIKA ŠERÁ – soprán saxofon, alt saxofon, C melody saxofon, tenor saxofon, klarinet, kapelník
JAN VEVERKA – trubka, kornet, zpěv
MIROSLAV NEJDL – trombon
KRISTÝNA KANICKÁ – baryton saxofon
VÁCLAV JANŮ – kytara, banjo
DALIMIL SMRŽ – klavír
RADKA ŘÍHOVÁ – zpěv, kazoo

Sobota 3. července 2021
v 19 hodin

Vnitřní nádvoří zámku Smiřice

150 Kč

Dvořákův cestovní pas:
Sleva na vstupném při návštěvě Kaple Zjevení Páně (snížené vstupné 50 Kč dle ceníku).

Prague Rhythm Kings je profesionální orchestr zabývající se originální interpretací jazzové a populární hudby mezi léty 1923 – 1932. Repertoár orchestru čerpá ze zvukových záznamů nejpřednějších amerických, ale i českých hudebních těles. Díky použití historických interpretačních prvků a hudebních nástrojů se snaží přiblížit autentickému zvuku jazzových orchestrů 20. let.

Noblesa, elegance, ale i nespoutanost těchto „žhavých“ let se Vám dostane v jedinečné koncertní show! Nejen pomocí Blues, Charlestonu, Foxtrotu a sladkých muzikálových melodií, ale i díky dobovým účesům a kostýmům vám navodíme tuto jedinečnou atmosféru.

PROGRAM:

1. Why Can´t You (Navigátor) (De Sylva, Brown, Henderson, Jolson, Cihlář, Hrnčíř)
2. Nobody Cares If I’m Blue (Harry Akst/ Grant Clarke)
3. She´s Cryin For Me (Pecora)
4. If I let you get away with it once (Jack Frost, Fred Rose)
5. Happy Feet (Chodidla) (Ager, Yellen, J. Voskovec, J. Werich)
6. Tain’t No Sin To Dance Around In Your Bones (E. Leslie, W. Donaldson)
7. Ain’t She Sweet (Milton Ager/ Milton Ager, Jack Yellen)
8. Everybody Loves My Baby (C. Williams)
9. She’s Funny That Way (N. Morén, R. A. Whiting)
10. Who’s Sorry Now (Ted Snyder)
11. Mississippi Choo Choo (Frost/ Rose)
12. Hugo (I Go Where You Go) (Williams/ Goold/ Silver)
13. Teď ještě ne (J. Ježek, V. Nezval)
14. I’m Thinking About You (Jack Gardner)
15. Royal Garden Blues (C. Williams, S. Williams)
16. Yes sir! That’s My Baby (Walter Donaldson/ Gus Kahn)
17. Humoreska (A. Dvořák)

Smiřice

Přesnou dobu vzniku vodní tvrze, která předcházela zámku, nelze přesně určit. První zmínka pochází z roku 1392, kdy se po smrti majitele Markvarta ze Žleb stávají majiteli Smiřic Petr z Kosti s manželkou Žofií. Asi v roce 1406 zakoupil smiřický statek Václav ze Smiřic, první známý příslušník jednoho z nejvýznamnějších feudálních rodů v Čechách. V roce 1498 se Smiřice dostávají do majetku Trčků z Lípy. V době, ve které byly Smiřice ve vlastnictví Trčků z Lípy (do roku 1635), zřejmě došlo k přestavbě tvrze na čtyřkřídlý zámek s vnitřním nádvořím. O zámku „z gruntu od kamene s mnohými pokojemi…“ se zmiňuje urbář panství z roku 1655, kdy již Smiřice náležely potomkům hraběte Matyáše Gallase. Ti panství v roce 1685 prodali a novými majiteli se stali Šternberkové, kteří nechali ke smiřickému zámku v letech 1699–1713 přistavět zámeckou kapli, a uvádí se, že dali přestavět zámek do nynější barokní podoby. 

V roce 1780 byly zámek a panství prodány císařské komoře. Přímo v zámku byla v letech 1780–89 (v době stavby nedaleké pevnosti Josefov) zřízena vojenská nemocnice. V první polovině 19. století sloužil zámek především vrchnostenské správě. Podle nejstaršího dochovaného zobrazení z roku 1852 měla budova již dnešní podobu. V roce 1865 koupil smiřické panství liberecký průmyslník baron Jan Liebieg. Jeho synové pak kolem roku 1864 provedli na zámku renovační práce. 

V roce 1881 byl velkostatek Smiřice–Hořiněves prodán Habsburkům, stal se součástí c. a k. rodinného fondu. Po 1. sv. válce a konfiskaci přechází majetek na čsl. stát. Na zámku byla v roce 1920 zřízena státní zemědělská škola. Od roku 1953 do 90. let 20. století zámek sloužil jako sídlo státního statku. Na sklonku roku 2012 byl zámek prodán současnému majiteli a je nepřístupný pro veřejnost.

https://www.mestosmirice.cz/