Načítám Akce

Sedlec – Kutná Hora

Laudatio pro Antonína Dvořáka

Účinkující:

JAN ČENSKÝ – recitace
ALEŠ BÁRTA – varhany
STANISLAV KUBÍN – režie a scénář

Sobota 10. července 2021
v 19 hodin

katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory

vstupné 150 Kč

Předprodej akce

Dvořákův cestovní pas:
Vstupné 1+1 zdarma do Kostnice Kutná Hora – Sedlec.

„Tento svět nezahyne na nedostatek divů. Jen na nedostatek údivu.“
Dvořákova hudba je jedním z divů tohoto světa, div, před kterým stojíme neustále v údivu nad jeho jedinečností a krásou.

Aleš Bárta (nar. 1960) je jedním z nejúspěšnějších českých varhaníků. Svá studia zahájil na brněnské konzervatoři u prof. Josefa Pukla a pokračoval na pražské Akademii múzických umění ve třídě doc. Václava Rabase. Již při studiu se stal úspěšným účastníkem významných soutěží. Je vítězem Mezinárodní varhanní interpretační soutěže Antona Brucknera v Linci 1982, laureátem Mezinárodní varhanní soutěže Franze Liszta v Budapešti 1983 a absolutním vítězem Mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara 1984. Jako sólista vystupuje s předními symfonickými a komorními orchestry (Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Virtuosi di Praga, Pražský komorní orchestr) a význačnými sólisty (Josef Suk, Ivan Kusnjer, Sergej Kopčák, Miroslav Kejmar).

Jan Čenský herec a moderátor, představitel řady televizních princů a králů již od mládí hraje i komediální a vážné dramatické role. V dětství chodil do Chlapeckého sboru Pražského mužského sboru FOK, později se učil knihařem v pražské pobočce kolínských tiskáren a večerně absolvoval Lidovou konzervatoř pro pracující (k jeho učitelům patřil např. Ivan Vyskočil). Byl přijat a vystudoval obor hudebně dramatický na Státní konzervatoři v Praze. Jeho spolužáky v tu doby byli např. Lukáš Vaculík, Gustav Bubník a Ondřej Vetchý, k učitelům patřili Jaroslava Adamová a Václav Hudeček. V době studií v pražském Realistickém divadle a v Národním divadle. Před revolucí byl jednou ze známých osobností, které podepsaly petici Několik vět. Od roku 1990 vystupuje také jako moderátor různých společenských akcí. Působí jako lektor herectví a rétoriky.

PROGRAM:

Antonín Dvořák
Preludium D-dur a Fuga D-dur, B 302
Preludium G-dur a Fuga g-moll, B 302
Citace – Slovanský tanec č. 10, Op. 72
Symfonie č. 9 e – moll, Op. 95 „Z nového světa“ – II. věta Largo
Léon Boëllmann – Priére á Notre Dame /Suite Gothique, Op. 25
Felix Mendelssohn – Bartholdy – Finále ze Sonáty č. 1 f – moll, Op. 65
Léon Boëllmann – Toccata / Suite Gothique, Op.25/
Antonín Dvořák – Citace – Biblická píseň „Hospodin jest můj pastýř“, Op. 99
Leoš Janáček
Adagio / Postludium z Glagolské mše

Sedlecká katedrála

Vzácná a výjimečná katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře – Sedlci byla pro svou jedinečnost v roce 1995 zapsána na seznam UNESCO. Jedná se o nejstarší katedrálu ve Střední a Východní Evropě, která byla vybudována za neuvěřitelných
třicet let na přelomu 13. a 14. století jako srdce tehdejšího sedleckého cisterciáckého kláštera. V roce 1421 katedrálu vypálili husité a její torzo čekalo na obnovu skoro třista let. Přesto udivovalo svou velkolepostí. Bohuslav Balbín ho při svých toulkách
nazval „Splendissimou Basilicou“. Rozsáhlé rekonstrukce se dočkala až na přelomu 17. a 18. století, které se ujal geniální architekt Jan Blažej Santini Aichel. Tehdy mladý a nezkušený (plný invence a nápadů) se poprvé naplno uplatnil v sedlecké katedrále a stal se slavným. Celý klášter byl v roce 1783 zrušen císařem Josefem II. Katedrála na čas sloužila jako skladiště mouky či výrobna tabáku, aby se nakonec vrátil k církevnímu užívání. Dnes je katedrála Nanebevzetí Panny Marie častým cílem turistů, ale zároveň slouží svému původnímu účelu – jako farní kostel sedlecké farnosti.

https://www.sedlec.info/katedrala/historie/