Načítám Akce

Praha – sv. Štěpán

Dvořákovo nebe s Vladimírem Franzem

Koncert v den Dvořákových 180. narozenin

Účinkující:

Prof. JUDr. VLADIMÍR FRANC – vysokoškolský pedagog, malíř, hudební skladatel

PETR HOSTINSKÝ – varhany

Středa 8. září 2021
v 19 hodin

Kostel sv. Štěpána

vstupné 150 Kč

Vladimír Franz (* 25. května 1959, Praha) je český hudební skladatel, výtvarník, vysokoškolský pedagog a příležitostný publicista, básník a dramatik. Od počátku 80. let skládá scénickou hudbu, za niž získal řadu ocenění, věnuje se rovněž volné hudební tvorbě a kompozici hudby filmové, televizní a rozhlasové; druhou základní oblast jeho umělecké činnosti představuje tvorba výtvarná. Od roku 1991 působí jako pedagog na Divadelní fakultě AMU a od roku 2016 na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2012 se stal kandidátem do voleb na úřad prezidenta České republiky. V lednu 2014 jej hnutí ANO nominovalo jako kandidáta na post náměstka ministra kultury, nakonec se stal ministrovým poradcem. Pozornost českých i světových médií zaujímá především svým
nezvykle rozsáhlým tetováním. 

Petr Hostinský své hudební vzdělání zahájil v roce 1987 na Základní umělecké škole v Pardubicích. V roce 1993 byl přijat ke studiu hry na varhany na Konzervatoř Pardubice do třídy MgA. Václava Uhlíře, později ještě ke studiu dirigování do třídy doc. Vlastislava Nováka. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na
AMU v Praze, obor varhany, ve třídě prof. Jana Hory. V roce 2005 studia úspěšně ukončil. V roce 2003 absolvoval pětiměsíční stáž na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Ludgera Lohmanna. Během studia se zúčastnil několika mistrovských kursů u nás i v zahraničí. Zúčastnil se několika
varhanních soutěží (Opava 1994,1996, Schlagel l998, Voříškův Vamberk 1995, 1997 s vítězstvím v kategorii varhanní improvizace, Pražské jaro 1999).

PROGRAM:

Josef Suk – Meditace na staročeský chorál / varhanní verze
Josef Bohuslav Foerster – Fantazie C dur
A. Dvořák – Fragmenty z díla

Praha – kostel sv. Štěpána

Kostel sv. Štěpána byl založen Karlem IV. současně s Novým Městem v polovině 14. století, kdy plnil funkci farního kostela pro horní část Nového Města pražského (pro dolní část Nového Města plnil tuto funkci kostel sv. Jindřicha). Kostel v době vzniku spravoval řád křižovníků s červenou hvězdou, když právě od křížovníků Karel IV. získal většinu pozemků pro založení Nového Města. Kostel se stavěl v letech 1351–1401, kdy je jako hlavní stavitel zmiňován mistr Jiří. Dokončení západní věže je datováno k roku 1401, kdy již celý kostel musel být postaven. Ke kostelu náležel rozsáhlý pozemek (vyplňující většinu prostoru mezi dnešními ulicemi Štěpánská, Ječná, Na Rybníčku a Žitná), na kterém se nalézal rozsáhlý hřbitov (např. při morové epidemii v roce 1502 zde bylo na hřbitově pochováno více než 15 tis. osob) a farní zahrada. Na pozemku byla postavena fara (v jihozápadním rohu), škola, dřevěná zvonice (přestavěná na kamennou začátkem 17. století), kaple Všech svatých a Jeruzalémská kaple. Na
pozemku také ležela rotunda sv. Longina. 

V roce 1686 byla k jižní stěně lodi přistavěna tzv. Kornelská kaple, k severní stěně sakristie pak roku 1739 otevřená kaple Branberská. Roku 1866 přistavěli k severní části lodi novogotickou předsíň. Puristická
úprava z let 1874–1879, při níž byly vytvořeny nové kružby v presbyteriu, nová okna v hlavní lodi, průčelí i v lodích vedlejších, je práce Josefa Mockera, známého restaurátora té doby. Kostel spadá pod jurisdikci římskokatolická farnost u sv. Štěpána v Praze pražské arcidiecéze. 

V kostele měl dne 29. srpna 1849 svatbu skladatel Antonín Dvořák a později také jeho zeť, skladatel a houslista Josef Suk, jenž si zde bral Dvořákovu dceru Otýlii.