Načítám Akce

Praha – Kyje

Zahajovací koncert ve farní zahradě kostela sv. Bartoloměje

Koncert se koná pod záštitou PhDr. Zuzany Jelenové, místostarostky Městské části Praha 14

Účinkující:

PRAGUE RHYTHM KINGS

VERONIKA ŠERÁ – soprán saxofon, alt saxofon, C melody saxofon, tenor saxofon, klarinet, kapelník
JAN VEVERKA – trubka, kornet, zpěv
MIROSLAV NEJDL – trombon
KRISTÝNA KANICKÁ – baryton saxofon
VÁCLAV JANŮ – kytara, banjo
DALIMIL SMRŽ – klavír
RADKA ŘÍHOVÁ – zpěv, kazoo

Čtvrtek 17. června 2021
v 18 hodin

Prelátská ulice (vstup pro veřejnost z ulice Šimanovská vedle ZŠ), v případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do budovy ZŠ.

vstupné 150 Kč
sleva 50 % pro ZTP a ZTP/P

Dvořákův cestovní pas:
Rodinné vstupné na pohádku dle vlastního výběru, platí do 31. 12. 2021.

Prague Rhythm Kings je profesionální orchestr zabývající se originální interpretací jazzové a populární hudby mezi léty 1923 – 1932. Repertoár orchestru čerpá ze zvukových záznamů nejpřednějších amerických, ale i českých hudebních těles. Díky použití historických interpretačních prvků a hudebních nástrojů se snaží přiblížit autentickému zvuku jazzových orchestrů 20. let.

Noblesa, elegance, ale i nespoutanost těchto „žhavých“ let se Vám dostane v jedinečné koncertní show! Nejen pomocí Blues, Charlestonu, Foxtrotu a sladkých muzikálových melodií, ale i díky dobovým účesům a kostýmům vám navodíme tuto jedinečnou atmosféru.

PROGRAM:

1. Why Can´t You (Navigátor) (De Sylva, Brown, Henderson, Jolson, Cihlář, Hrnčíř)
2. Nobody Cares If I’m Blue (Harry Akst/ Grant Clarke)
3. She´s Cryin For Me (Pecora)
4. If I let you get away with it once (Jack Frost, Fred Rose)
5. Happy Feet (Chodidla) (Ager, Yellen, J. Voskovec, J. Werich)
6. Tain’t No Sin To Dance Around In Your Bones (E. Leslie, W. Donaldson)
7. Ain’t She Sweet (Milton Ager/ Milton Ager, Jack Yellen)
8. Everybody Loves My Baby (C. Williams)
9. She’s Funny That Way (N. Morén, R. A. Whiting)
10. Who’s Sorry Now (Ted Snyder)
11. Mississippi Choo Choo (Frost/ Rose)
12. Hugo (I Go Where You Go) (Williams/ Goold/ Silver)
13. Teď ještě ne (J. Ježek, V. Nezval)
14. I’m Thinking About You (Jack Gardner)
15. Royal Garden Blues (C. Williams, S. Williams)
16. Yes sir! That’s My Baby (Walter Donaldson/ Gus Kahn)
17. Humoreska (A. Dvořák)

Koncert pořádá Praha 14 kulturní, příspěvková organizace Městské části Praha 14 ve spolupráci s římskokatolickou farností při kostele sv. Bartoloměje. 

Praha – Kyje

Před koncertem proběhne oficiální zahájení Dvořákova festivalu.

Kyje vznikly již v raném středověku, což badatelé v oboru historie vyvozují ze samotného názvu obce, kdy Kyje vykládají jako ves Kyjovy rodiny, s tím, že vlastní jméno Kyj (nesouvisí ale s palicí, jak by se mohlo zdát) je doloženo již v roce 1052. To ale neznamená, že je to datum založení vsi nebo nějaká doložená zmínka o ní. Doba založení je neznámá. Existuje pověst, která praví samozřejmě něco jiného – název prý vznikl tím, že si bojovníci z Velké Moravy při svém tažení na Čechy, usedlé tehdy v okolí řeky Vltavy, vyrobili ze dřeva v lesích nad kyjským rybníkem kyje. Další kyjská legenda vypraví o podzemních chodbách, které měly údajně vést až do Staré Boleslavi, do Dolních Počernic, Chval a Jenštejna. Pádným dokladem tohoto tvrzení prý byly propady a sesuvy půdy na začátku minulého století.


Doporučujeme udělat si před koncertem čas k prohlídce středověkého kostela sv. Bartoloměje. Jednolodní
chrám z první poloviny 13. století je postaven v pozdně románském slohu. Uvnitř kostela se nachází původní dochované fresky zpodobňující biblické výjevy a fresky některých z pražských biskupů. Od roku 1958 je objekt chráněn jako kulturní památka.

Praha 14 kulturní provozuje mimo jiné i Kulturní dům Kyje, který sídlí nedaleko v Šimanovské ulici. 

Web:

www.kdkyje.cz
praha14kulturni.cz

Facebook:
https://www.facebook.com/kdkyje