Načítám Akce

Praha – Břevnov

30. srpna v 19:00

Praha - Břevnov

30. srpna 19:00

Břevnovské improvizace

Pátek    30. srpna 2024   19:00
Praha – Břevnov

Bazilika sv. Markéty

Účinkují

VLADIMÍR ROUBAL – varhany

Program

V jednání

Vladimír Roubal

Vystudoval varhany na Konzervatoři v Plzni u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory, improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. V letech 1980-1985 působil jako varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, v letech 1985-1990 jako varhaník a kapelník baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství v Praze-Břevnově. Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense.

Vyniká svojí schopností improvizace, je držitelem dvou prvních cen na improvizačních soutěžích (1982, 1988). Koncertoval v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Itálii, Španělsku, Francii, Polsku, Rumunsku, Moldavii, USA a Japonsku. 

Natočil řadu CD, zkomponoval hudbu k několika filmům, spolupracuje s Českých rozhlasem i s rozhlasem v dalších zemích – Německu, Nizozemí a Japonsku – při nahrávání snímků historických varhan. V roce 2007 hrál ve strahovské bazilice pro první dámu Spojených států amerických, paní Lauru Bushovou v době oficiální návštěvy prezidenta Spojených států v Praze.

 

praha břevnov

Praha – Břevnov

Břevnovský klášter je nejstarší český mužský klášter. U příležitosti 1000. výročí založení kláštera roku 1993 povýšil papež Jan Pavel II. břevnovské opatství na arciopatství. Klášter je považován za nejstarší písemně doložené místo vaření piva v celé České republice.

Klášter založil roku 993 kníže Boleslav II. a pražský biskup Vojtěch. Prvním opatem nového kláštera se stal jistý Anastasius. V polovině 11. století postavil opat Meinhard v Břevnově románskou basiliku sv. Benedikta a Vojtěcha a založil klášter v Rajhradě u Brna. Počátkem 14. století přestavěl opat Bavor z Nečtin (1289/1290–1332) klášter i kostel, který je od té doby zasvěcen sv. Markétě, a založil klášter v Broumově. Roku 1420 klášter zničili husité. Mniši, kteří přežili, odešli do Broumova. K obnově kláštera došlo až v polovině 16. století za opata Tomáše Sartoria. Současnou stavbu zahájil roku 1708 opat Otmar Zinke a svěřil ji nejlepším umělcům své doby. Bazilika je sálová, vrcholně barokní stavba s dlouhým kněžištěm podle plánů Kryštofa Dientzenhofera. Za pruského obléhání Prahy v roce 1757 sloužil kostel jako stáj a lazaret.

V dalším období klášter však spíše upadal, až ve 30. letech 20. století byl reformován mnichy z belgického Chevetogne. Převorem se pak stal Anastáz Opasek, od roku 1947 byl opatem. Roku 1950 byl zatčen a dlouhodobě vězněn, klášter byl roku 1951 rozpuštěn a mniši deportováni. Do roku 1990 zde byl Archiv ministerstva vnitra.

Po návratu opata Opaska byl klášter i kostel v letech 1991–1993 s velkou podporou zahraničních, zejména německých, klášterů důkladně opraven a povýšen na arciopatství. V roce 1997 jej navštívil papež Jan Pavel II.