Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Podlažice

2. června v 18:00

Podlažice

2. června v 18:00

Flétny v barokní hudbě

 Neděle    2. června 2024   18:00
Podlažice

Koná se pod záštitou Ing. Vojtěcha Krňanského, starosty města.

Vstupné 150 Kč

Předprodej: Informačni centrum Chrast, Náměstí 174, tel. 469 667 211

Účinkují

Jiří Stivín – flétny
Václav Uhlíř – varhany

Program

J. Ch. Pepusch (1667 – 1752) – Sonata d moll pro flautino a virginal
(Allegro, Largo, Allegro)
J. Stivín (*1942) – Fantazie na barokní fantazie G. Ph. Telemanna 
pro zobcovou flétnu, Bachovské inspirace pro flétnu a virginal
J. S. Bach (1985 – 1750) – Toccata a fuga d moll 
C. P. E. Bach (1714 – 1788) – Sonata g moll pro flétnu a virginal (Allegro)
A. Dvořák (1841 – 1904) – Preludium B dur, Fuga g moll
J. Stivín (*1942) – Fantazie pro flétny sólo 
M. Varga (1947 – 2017) – Hommage á J. S. Bach
A. Vivaldi (1678 – 1741) – Koncert C dur pro flautino a virginal
(Allegro, Largo, Allegro molto)

Jiří Stivín

(*23. listopadu 1942, Praha) je český jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel, původním povoláním filmař (kameraman). Jeho maminkou byla známá česká televizní a filmová herečka epizodních a malých komických rolí, paní Eva Svobodová, jeho sestra Zuzana je bývalá česká herečka, někdejší členka Divadla Na Zábradlí, jeho dcera Zuzana je také herečkou a zpěvačkou, jeho dcera Markéta je flétnistka, syn Jiří hraje na bicí nástroje a druhý syn Adam na baskytaru. Má 7 vnoučat.

Vystudoval kameru na FAMU, ale po absolutoriu se věnoval výhradně hudbě. Jeho hudební projev charakterizuje nespoutanost, improvizace a časté přecházení mezi jednotlivými hudebními styly. Vystupoval v rockové kapele Sputnici, byl členem činoherního souboru Hudebního divadla v Karlíně. Jeho hlavním oborem je však jazz. V šedesátých letech založil soubor Jazz Q. V rámci ročního pobytu v Londýně studoval na Královské hudební akademii.

Od poloviny osmdesátých let působil také pedagogicky na Pražské konzervatoři, kde vyučoval hru na zobcovou flétnu. Na festivalu Jazztage Leverkusen ’86 přišel Stivín s vlastním Workshop Band a další s Günther „Baby“ Sommer, Theo Jörgensmann a Barre Phillips. Věnuje se i tvorbě hudby pro film a divadlo. V roce 1999 založil Centrum pro improvizaci v umění se sídlem ve Všenorech u Prahy, kde pořádá a vede improvizační dílny. Dne 28. 10. 2007 mu prezident ČR Václav Klaus udělil Státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

Václav Uhlíř

(*1954) je významný český varhaník, organolog a hudební pedagog. Během studia na HAMU se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních varhanních soutěží. Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. V letech 1983–2019 působil pedagogicky na pardubické konzervatoři. Od roku 1990 zastává funkci na Biskupství v Hradci Králové funkci diecézního organologa. Od roku 1993 je uměleckým vedoucím hudebního souboru krematoria v Pardubicích. Soustavně se věnuje koncertní činnosti a spolupracuje s různými orchestry, sbory a sólisty.

Z jeho četných nahrávek pro Český rozhlas stojí za zmínku zvláště cyklus nahrávek českých historických varhan. Václav Uhlíř se také podílí na organizaci významných kulturních událostí, jako je varhanní festival Vzkříšené varhany nebo Orlicko-kladský varhanní festival.

Za dlouholetou službu církvi a zejména péči o varhany v diecézi byl na návrh biskupa Mons. Dominika Duky v roce 2008 oceněn papežem Benediktem XVI. vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice.

 
Podlažice

V okrese Chrudim, na levém břehu říčky Žejbro, asi kilometr od města Chrast najdete místní část Chrasti, obec Podlažice. Na jejich okraji se stále dají vypozorovat stavby zaniklého benediktinského kláštera z roku 1159.

Jako zakladatel kláštera je považován šlechtic Vrbata z Kostelce. V klášteře působili mniši po boku s řeholnicemi, což bylo v 11. a 12. století obvyklým jevem. Mniši přepisovali různé knihy, z nichž nejznámější a také jedna z mála dochovaných je CODEX GIGAS – Ďáblova bible – největší středověký, latinsky psaný rukopis v Evropě.

Původně obsahoval 320 pergamenových listů (tj. 640 stran) o velikosti 890×490 mm. Osm listů bylo vyříznuto, není známo kdy, kým a proč. Maketa knihy je součástí expozice Městského muzea v Chrasti. Originál pak zdobí sbírky Královské knihovny ve Stockholmu.

Klášter byl zničen roku 1421 husitskými vojsky a již nebyl obnoven. Na místě bývalého klášteřiště dnes stojí kostel sv. Markéty. Ten dal vystavět Jan František Kryštof z Talmberka roku 1696. Původně měl úmysl postavit celý klášterní komplex. K tomu však z finančních důvodů nedošlo a zůstalo pouze u výstavby kostela, který byl vysvěcen roku 1721 tehdejším královehradeckým biskupem Janem Adamem Vratislavem z Mitrovic.

Přímo v Chrasti se nachází zámek se zámeckou zahradou a dvě stavby kostelů.  Hlavní barokní kostel na náměstí je zasvěcený Nejsvětější Trojici. Menší kostel sv. Martina se nachází na místním hřbitově, kde jsou hrobky významných občanů a některých královehradeckých biskupů. Kostel sv. Martina je neobvyklého tvaru s bývalou kostnicí a zazděnými náhrobky. Na stavbách obou kostelů se zřejmě podílel slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel.

Návštěvník milující panenskou přírodu jistě zamíří k potoku Žejbro. Ten dovede výletníky až do Podskály, malebné osady, kde stojí barokní kostel sv. Jana Křtitele. V těchto místech se nad potokem Žejbro tyčí asi třicet metrů vysoká kolmá opuková skalní stěna. Na jejím vrcholu leží vesnička Skála, odkud se můžou návštěvníci pohodlně vrátit do Chrasti.

Nudíte se a leckde už jste byli? Právě na Vás čeká Chrast!

Připomenutí 110. výročí narození arciopata Anastáze Opaska OSB

Připomenutí 95. narozenin českého skladatele Luboše Sluky

BROUMOV 2028 KANDIDÁT NA EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY www.broumov2028.cz

Tuto akci naleznete také na www.kudyznudy.cz