Načítám Akce

Mělník

Antonín Dvořák

Svatá Ludmila

Oratorium pro sóla, sbor a orchestr op. 71
na český text Jaroslava Vrchlického
„Na nádvoří hradu mělnického“
1 100. výročí od smrti let od zavraždění sv. Ludmily
180 let od narození A. Dvořáka.

Koncert se koná pod záštitou starosty města Mělníka, MVDr. Ctirada Mikeše a je poděkováním za úsilí zdravotníků v boji s pandemií.

Účinkující:

MARKÉTA BÖHMOVÁ – Ludmila (soprán)
VÁCLAVA KREJČÍ HOUSKOVÁ – Svatava, její společnice (alt)
JAROSLAV BŘEZINA – Bořivoj (tenor)
JAROSLAV PATOČKA – Svatý Ivan (bas)

JAROSLAV KYZLINK – dirigent

ORCHESTR A SBOR
NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE

Sobota 11. září 2021
v 17 hodin

Kostel sv. Petra a Pavla

vstupné 300 Kč

Světová premiéra oratoria Svatá Ludmila proběhla v říjnu 1886 na hudebním festivalu v Leedsu, který si po Dvořákově triumfu s oratoriem Stabat Mater skladbu „s biblickým námětem“ objednal. Mistr objednávku přijal, trval však na tématu z české historie a to si také prosadil. Libreto inspirované životem jedné z nejvýznamnějších českých světic, sv. Ludmily, vytvořil na Dvořákovu žádost přední český básník Jaroslav Vrchlický. Na oratoriu Svatá Ludmila si Dvořák mimořádně zakládal a práci na něm věnoval maximální úsilí. Patří k nejrozsáhlejším autorovým dílům jak co do délky, tak z hlediska velikosti vokálně instrumentálního aparátu. Vyznačuje se mimořádnou melodickou invencí, bohatou polyfonickou prací a zvukovou krásou.

PROGRAM

   I. část – Na nádvoří hradu mělnického
 1. Introduzione e coro (Tmy vrátily se v skrýše skal a lesů)
 2. Coro (Svaté jitro jest)
 3. Recitativo — soprano solo (Mé srdce chví se tlukem bouřným dnes)
 4. Aria — soprano solo (Od dětství ku oltáři mne vodil svatý cit)
 5. Aria (basso solo) e coro (Do prachu s vámi! Jeden jest Bůh!)
 6. Aria — soprano solo (Ó dovol abych zlíbat směla tvých nohou prach)
 7. Recitativo — basso solo (Vstup v nitro své, mým domem není země)
  II. část – V lesích berounských
 8. Introduzion, recitativo ed aria alto solo (Ó, v jaké šeré lesní stíny)
 9. Duetto — soprano ed alto solo (Teď ptám se tě: co najít chceš?)
 10. Aria — basso solo (Já neklamal se, buď vítána, dcero!)
 11. Tenore solo e coro (Ó jaký obraz oku mému se v stínu lesním otvírá!)
 12. Recitativo — basso solo (Já bludné duše světlu vracím)
 13. Recitativo — tenore e basso solo (Ach, ona, po níž srdce moje prahne)
 14. Recitativo — soprano solo (Ó, kterak mohu zvednout k tobě zraku)
 15. Recitativo — tenore e basso solo (Jak z krásného snu náhle procitlý)
 16. Quartetto e cori (Já hledala jsem září toho jitra)
  III. část – Děj v chrámu Velehradském
 17. Introduzione e coro (Hospodine, pomiluj ny!)

 18. Recitativo — tenore e basso solo (Nuž přistupte, mnou víře vyučení)

 19. Duetto — soprano e tenore solo (Ó, nech juž skanout nad našimi čely)

 20. Recitativo — soprano e basso solo (U cíle stojím snahy své a tužby)

 21. Basso solo e coro (Duchu svatý, sestup v nachu)

 22. Alto e basso solo e coro (Ó zněte, písně, zněte k nebes báni)

 23. Soli e choro (Hospodine, pomiluj ny!)

http://www.antonin-dvorak.cz/svata-ludmila

Město Mělník, České doteky hudby s.r.o., Chäteau Mělník, Braunensis Art productions s.r.o., společnost Čepro a.s. a Římsko katolická farnost – Probošství Mělník

Mělník

Mělník je starobylé královské město, které má kolem 20.000 obyvatel a proslavilo se především pěstováním vinné révy. Jeho bohatou historii můžete vidět na každém kroku jak v historickém centru, tak i v jeho podzemí, ve kterém se nachází rozsáhlá síť chodeb i slavné vinné sklepy. Ze zámecké vyhlídky se naskýtá pohled na soutok Labe s Vltavou a památnou horu Říp. Milovníci přírody dále ocení přilehlé Kokořínsko s pískovcovými skalami a gotickým hradem Kokořín. Samotné město nabízí pamětihodnosti z každé epochy, od městské Radnice, přes gotický kostel sv. Petra a Pavla či Kapucínský kostel Čtrnácti svatých pomocníků. Na náměstí a v přilehlých ulicí se nachází řada renesančních a barokních domů. Celé město bylo kdysi obehnané hradbami, jejíž zbytky s baštou a vodárenskou věží můžete navštívit dodnes.

Kostel svatého Petra a Pavla v Mělníku je jedním z nejstarších kostelů v Čechách. Trojlodnímu gotickému kostelu vévodí 60 metrů vysoká věž čtvercového půdorysu s barokním zakončením, která tvoří dominantu města a tyčí se nad soutokem Labe s Vltavou. Pod kněžištěm chrámu se nachází krypta s kostnicí. Vznik kostnice souvisí se hřbitovem, který kostel kdysi obklopoval, a kosti jsou zde ukládány už od 30. let 16. století. V kryptě jsou ostatky asi 15 tisíc lidí. 

Ačkoliv první přímá písemná zmínka o mělnickém kostele pochází až z roku 1172, kdy kostel po zásahu blesku vyhořel, jsou počátky kostela kladeny do období kolem roku 1000 – doby kněžny Emmy († 1006), manželky českého knížete Boleslava II., ve druhé polovině 10. století největší zakladatelskou osobností. Zprvu byl pravděpodobně zasvěcen jen sv. Petrovi. Kolem roku 1380 proběhla přestavba původní románské baziliky v gotickém slohu. V letech 1483–1488 byla postavena nynější věž a ze stejné doby pochází také chrámové trojlodí, přičemž počátkem 16. století došlo ještě ke zvýšení hlavní chrámové lodi. Svou nynější podobu získal kostel v roce 1520.