Načítám Akce

Josefov (Jaroměř)

Laudatio pro Antonína Dvořáka

Koncert se koná pod záštitou Josefa Horáčka, starosty města Jaroměř

Účinkující:

JAN ČENSKÝ – recitace
ALEŠ BÁRTA – varhany
STANISLAV KUBÍN – režie a scénář

Pátek 30. července 2021
v 18 hodin

Kostel Nanebevstoupení Páně

vstupné 200 Kč

„Tento svět nezahyne na nedostatek divů. Jen na nedostatek údivu.“
Dvořákova hudba je jedním z divů tohoto světa, div, před kterým stojíme neustále v údivu nad jeho jedinečností a krásou.

Aleš Bárta (nar. 1960) je jedním z nejúspěšnějších českých varhaníků. Svá studia zahájil na brněnské konzervatoři u prof. Josefa Pukla a pokračoval na pražské Akademii múzických umění ve třídě doc. Václava Rabase. Již při studiu se stal úspěšným účastníkem významných soutěží. Je vítězem Mezinárodní varhanní interpretační soutěže Antona Brucknera v Linci 1982, laureátem Mezinárodní varhanní soutěže Franze Liszta v Budapešti 1983 a absolutním vítězem Mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara 1984. Jako sólista vystupuje s předními symfonickými a komorními orchestry (Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Virtuosi di Praga, Pražský komorní orchestr) a význačnými sólisty (Josef Suk, Ivan Kusnjer, Sergej Kopčák, Miroslav Kejmar).

Jan Čenský herec a moderátor, představitel řady televizních princů a králů již od mládí hraje i komediální a vážné dramatické role. V dětství chodil do Chlapeckého sboru Pražského mužského sboru FOK, později se učil knihařem v pražské pobočce kolínských tiskáren a večerně absolvoval Lidovou konzervatoř pro pracující (k jeho učitelům patřil např. Ivan Vyskočil). Byl přijat a vystudoval obor hudebně dramatický na Státní konzervatoři v Praze. Jeho spolužáky v tu doby byli např. Lukáš Vaculík, Gustav Bubník a Ondřej Vetchý, k učitelům patřili Jaroslava Adamová a Václav Hudeček. V době studií v pražském Realistickém divadle a v Národním divadle. Před revolucí byl jednou ze známých osobností, které podepsaly petici Několik vět. Od roku 1990 vystupuje také jako moderátor různých společenských akcí. Působí jako lektor herectví a rétoriky.

PROGRAM:

Antonín Dvořák
Preludium D-dur a Fuga D-dur, B 302
Preludium G-dur a Fuga g-moll, B 302
Citace – Slovanský tanec č. 10, Op. 72
Symfonie č. 9 e – moll, Op. 95 „Z nového světa“ – II. věta Largo
Léon Boëllmann – Priére á Notre Dame /Suite Gothique, Op. 25
Felix Mendelssohn – Bartholdy – Finále ze Sonáty č. 1 f – moll, Op. 65
Léon Boëllmann – Toccata / Suite Gothique, Op.25/
Antonín Dvořák – Citace – Biblická píseň „Hospodin jest můj pastýř“, Op. 99
Leoš Janáček
Adagio / Postludium z Glagolské mše

Josefov (Jaroměř)

Josefov (německy Josefstadt, před rokem 1793 Pleß) je východočeské historické pevnostní město v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Spolu se sesterským městem Terezínem bylo na příkaz císaře Josefa II. vybudováno v 80. až 90. letech 18. století v odezvě na změnu severní hranice Habsburského mocnářství potvrzenou po sedmileté válce Hubertusburským mírem. 

Kostel Josefov

Kostel Nanebevstoupení Páně je dominantou Masarykova náměstí v Josefově. Původně byl vojenským posádkovým kostelem. Postaven byl v empírovém slohu v letech 1805–1810 podle projektu Ing. Heinricha Hatzingera a hraběte Julia ď Andreise. Projekt
byl prakticky beze změn použit i v současně budovaném kostele Vzkříšení Páně v sesterské pevnosti Terezín. Vysvěcen byl 8. září 1811. Základní kámen kostela vysvětil biskup Trauttmansdorff. Nad portálem průčelí kostela jsou na počest císaře Františka II.
písmena F II MDCCCV. Kostel v Josefově je chráněn jako kulturní památka České republiky. Stavba kostela je jednolodní, na západě mírně přechází v apsidu, s hranolovou věží na východní straně o výšce 54 metrů, která je význačným orientačním
bodem. Po obvodu lodi a presbytáře jsou čtyři postranní oltáře. Kněžiště je ve tvaru půlkruhovité apsidy dlouhé 7,5 m a široké 14 m. V sakristii je cenný obraz Večeře Páně od G. Hallera z roku 1747 ze zrušeného románského kostela svatého Jiljí v Plesu, který musel ustoupit stavbě pevnosti Josefov. Kapacita kostela je 2000 sedících lidí 

Pevnost Josefov

Přímo unikátní vojenský komplex pevnostního opevnění naleznete ve městě Jaroměř přibližně 20 km od města Hradec Králové. Již od počátku zahájení stavby byla pevnost koncipována jako samostatné pevnostní město josefovské podzemí. Pevnost Josefov
byla ve své době ojedinělým projektem, který vyčníval svojí vojensko-technickou vyspělostí a patřil mezi nejvyspělejší pevnosti nejen v habsburské monarchii, ale v celé Evropě.

http://www.pevnostjosefov.cz