Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Jakub

JERS DUO

Sobota 13. srpna v 18 hodin

Kostel sv. Jakuba

Účinkují

JAROSLAV PELIKÁN – flétna
JAROSLAV NOVÁK – kytara

VSTUPNÉ   150 Kč

Předprodej akce

Program

G. Ph. Telemann – Sonáta C-dur

F. Benda – Sonáta F-dur

W. A. Mozart – Andante C-dur

A. Dvořák – Sonatina op.100 (transkripce Jers-duo z originálu pro housle a klavír)

G. Faure – Fantaisie op.79

M. Ravel – Habanera

J. Pelikán – Agua e Vinho – variace na téma braz. skl. E. Ghismontiho

J. Novák – Suita (Sváteční slzy, Píseň a Váhavá dívka)

Jaroslav Novák (1968, Praha) kytarista, zpěvák, skladatel a pedagog. V dětství studoval hru na violoncello a od 13-ti let se věnuje hře na kytaru a kompozici. Vystudoval gymnázium J. Keplera a Konzervatoř v Praze, obor kytara a skladba. Studia na konzervatoři zakončil v roce 1995 „Koncertem pro kytaru a rockový orchestr“. V roce 1984 zakládá spolu s fl étnistou J. Pelikánem „Jers-duo“, soubor zaměřený na interpretaci klasické i vlastní tvorby, který v roce 1993 vydává autorské CD „Mlčenlivé příběhy“ a roku 1996 se stává laureátem soutěže Mladá Praha. Příležitostně se věnuje studiové a koncertní spolupráci nejen s předními českými symfonickými orchestry, ale i skupinami a soubory jiných hudebních žánrů. Od roku 1998 vyučuje na Pražské konzervatoři.

Pro kytaru zkomponoval celou řadu kompozic (koncerty, sonáty, suity, etudy), je autorem 70-timinutové rockové „Symphony in E“, zhudebňuje moderní českou poezii (cca 250 písní). Příležitostně píše hudbu pro divadlo, TV a fi lm. Od roku 2009 vystupuje s vlastním autorským programem, shrnujícím jak jeho kytarovou, tak písňovou tvorbu.

Jaroslav Pelikán (1970, Praha) flétnista, skladatel. Od dětství byl členem Kühnova dětského sboru, kde získal především vztah k hudbě. Studoval na pražské konzervatoři flétnu (prof. J.Riedlbauch) a skladbu (prof. J.Feld). Pokračoval na HAMU flétnu (prof. F. Čech a prof. J. Válek) a skladbu (prof. V. Riedl-bauch a prof. J. Filas). V letech 1992-93 působil v Brazílii. Od roku 1996 je 1. flétnistou orchestru ND. Jako sólista vystupuje s řadou orchestrů (orchestr ND, PKF, Východočeská filharmonie Pardubice, Talichův komorní orchestr, Severočeská filharmonie Teplice, KSO, Orquestra da camera do Pará aj.). Jako sólista vystoupil i v zahraničí (Japonsko, Brazílie, Německo, Maďarsko, Francie, Itálie aj.). S kytaristou J. Novákem je členem Jers-dua, s nímž vydal CD Mlčenlivé příběhy. V loňském roce byl pozván jako profesor na mistrovské kurzy pořádané federální univerzitou v Brazílii. Jako skladatel se věnuje především instrumentální hudbě. Můžeme jmenovat např. koncerty pro hoboj (provedený mimo jiné v Tokyu za přítomnosti japonské princezny), flétnu, kytaru a fagot (objednaný pro soutěž Pražského jara 2002),Dechový kvintet, Stabat Mater, Symfonie B dur, Betlémská mše aj. Pro hobojovou soutěž Pražského jara zkomponoval Sonatinu. V současné době hraje na dřevěnou flétnu značky A. Braun.

Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba byl postaven mezi roky 1148 a 1156. Jedná se o tradiční románskou podélnou jednolodní stavbu, označovanou také jako kostel panský či tribunový. Rozsahem dochování původních románských konstrukcí, vysokou uměleckou úrovní a výtvarně bohatým exteriérem se řadí mezi nejvýznamnější románské sakrální stavby na území Čech.

Nesmírně zajímavá a překvapující je skutečnost, že u kostela sv. Jakuba je známa přesná datace jeho svěcení, což u mnoha staveb obdobného stáří není obvyklé. Oltář byl slavnostně vysvěcen 19. listopadu 1165 Danielem I., biskupem pražským, za osobní účasti krále Vladislava II. a královny Judity. Tuto událost dokládá oltářní autentika, kterou nechal k této příležitosti sepsat a vložit spolu s ostatky svatých do oltářní menzy biskup Daniel I. Autentika je listina, která potvrzuje pravost vložených relikvií. Tato důležitá listina byla nalezena v roce 1846 v přední zdi tribuny společně s olověnou ostatkovou schránkou. Její originál je uložen v archivu Národního muzea.

Kostel je unikátní zejména svým jižním průčelím, které je bohatě členěno lizénami a obloučkovými vlysy. V slepých arkádách s polosloupy a kubickými hlavicemi jsou umístěny figurálními reliéfy v životní velikosti, které mají vysokou uměleckou úroveň a ve své době byly na území Čech velmi vzácné. Tato pískovcová výzdoba představuje největší dochovaný soubor plastik z románského období na území České republiky. Způsob provedení reliéfů časově odpovídá předpokládané době stavby kostela. Reliéfy jsou pravděpodobně vytvořené mimo území Čech, patrně v oblasti Saska, Durynska nebo severní Itálie. Po transportu pak byly vloženy do předem připravených polí.

Mezi nejcennější části interiéru patří původní zděná pavlačová tribuna, která je podklenuta poli s křížovou klenbou a podepřena arkádovými oblouky na dvou sloupech. Na přelomu 16. a 17. století sloužil areál kolem kostela jako poměrně časté pohřebiště. Četné šlechtické náhrobky byly později druhotně osazeny ve stěnách uvnitř kostela. Nejbohatší náhrobek v interiéru pochází z počátku 18. století, kdy byl kostel v držení rodu Věžníků, patří hraběnce Kateřině d´Arco (rozené Věžníkové). Po rekonstrukci zvonové stolice a interierového schodiště byla v roce 2020 pro veřejnost zpřístupněna věž.

Z věže je krásný výhled do okolí, na města Čáslav, Kutnou Horu, ale i do vzdálenějších Železných hor.


Otevřeno:

červen–srpen (denně kromě pondělí): 10:00–16:00
září, říjen (víkendy a svátky): 10:00–16:00
vstupné 50 Kč / 30 Kč

www.cirkvice.cz