Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Hrusice

28. června v 19:00

Hrusice

28. června v 19:00

České filharmonické kvarteto

Pátek    28. června 2024   19:00
Hrusice

Kostel sv. Václava

Koncert se koná pod záštitou Mgr. Petra Sklenáře, starosty obce Hrusice

Vstup volný

Účinkují

LEOŠ ČEPICKÝ – housle
VIKTOR MAZÁČEK – housle
JIŘÍ POSLEDNÍ – viola
JAKUB DVOŘÁK – violoncello

Program

W. A. Mozart – Divertimento D dur KV 136
A. Dvořák – Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 „Americký“ 
G. Puccini – Crisantemi (Chryzantémy)
B. Smetana – Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“ – Largo sostenuto
L. Janáček – Po zarostlém chodníčku, výběr – úprava pro smyčce
A. Piazzolla – Libertango – úprava pro smyčce
E. Elgar – Salut d‘amour op. 12 – úprava pro smyčce

České filharmonické kvarteto vzniklo v roce 2000 z iniciativy členů České filharmonie. Výborné individuální dispozice všech hráčů a jejich dlouholeté zkušenosti v komorní hře jsou velkým vkladem pro prvotřídní interpretaci skladeb. Zvuk kvarteta, který je typický pro českou kvartetní školu, je vysoce ceněn odbornou kritikou. 

ČFK účinkuje pravidelně v komorních cyklech České filharmonie, na festivalech a v koncertních řadách Kruhů přátel hudby po celé České republice a v zahraničí (Velká Británie, Lucembursko, Německo, Japonsko, Izrael, Čína, Slovensko). 

Na podzim roku 2017 kvarteto vydalo pod nakladatelstvím Arco Diva krásné CD se skladbami Leoše Janáčka „Po zarostlém chodníčku“ a „V mlhách“, tedy s úpravami těchto klavírních cyklů pro smyčcové kvarteto. V sezóně 2019 natočilo na CD první čtyři kvartety skladatele Jaroslava Krčka, v roce 2021 další čtyři kvartety a v současné době se připravuje na premiéry třetí série jeho kvartetů, jako i na jejich zvěčnění na CD.

Letos kvarteto vycestovalo na festivaly do slovenské Levoči a lucemburského Bourlingsteru.

Hrusice

Jedenáct kilometrů jihovýchodně od Říčan, v okrese Praha-východ, se nachází obec Hrusice, která je neodmyslitelně spojena s dílem Josefa Lady. První písemná zmínka o Hrusicích je z roku 1205, kdy zřejmě patřily pod správu vládnoucího rodu Přemyslovců. Během své existence patřily Hrusice poddansky pod mnoho rodů, např. Valdštejny.

Nejvýznamnější kulturní a architektonickou památkou Hrusic je farní kostel sv. Václava ze 13. století. První zmínka o sakrální stavbě je z roku 1200 – kaple sv. Vojtěcha a v první polovině 13. století zde pak byl vystaven kostel zasvěcený sv. Václavu. Architektonicky se jedná o původně románský kostel, zakončený typickou apsidou. V druhé polovině 16. století byly provedeny vnitřní stavební úpravy: náhrada dřevěného stropu klenbou, výměna oken. Později došlo ještě k drobným barokním úpravám. Nejcennější součástí kostela je románský portál se sloupy z červeného pískovce. Tento portál byl v 16. století pravděpodobně zazděn a roku 1853 náhodně nalezen, když do kostelní věže uhodil blesk a severní strana kostela praskla. Portál je dílem mnichů z kláštera sv. Prokopa v Sázavě. Uvnitř kostela dominuje barokní oltář z druhé poloviny 18. století.

Dlouhou a bohatou historii zaznamenává také hrusická farnost. První zmínky o ní jsou již z roku 1359. Působil zde, kromě jiných, lokalista Vojtěch Kramerius, syn slavného knihkupce, nakladatele a českého buditele Václava Matěje Krameria.

Uprostřed hrusické návsi stojí hospoda U Sejků, která se stala světoznámou díky obrazům J. Lady. Za návsí při pravé straně potoka stávala jeho rodná chaloupka čp. 15. Byla zbourána roku 1932. Na současné budově je pamětní deska. Dalším významným objektem je busta J. Lady, která stojí před budovou obecního úřadu.

Na konci obce můžete navštívit památník J. Lady a jeho dcery Aleny. Nachází se v domě, který využívala rodina k letním pobytům. Seznámíte se zde s dílem známého českého malíře, ilustrátora a spisovatele, autora slavného kocoura Mikeše.