Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Choteč

VIVAT KUCHAŘ

Koncert se koná pod záštitou Ing. Jiřího Kaplana, starosty obce Choteč.

Neděle 21. srpna v 17 hodin

Kostel sv. Mikuláše

Účinkují

PETR HOSTINSKÝ – varhany

VSTUPNÉ   100 Kč

Program

J. K. Kuchař – Partita C dur
J. K. Kuchař – Fantazie d moll
J. K. Vaňhal – Fuga B dur
J. K. Vaňhal – Fuga C dur

J. J. Ryba – Variace F dur
J. K. Kuchař – Fantazie g moll
W. A . Mozart – Andante F dur Improvizace na témata W. A. Mozarta
F. X. Thuri – Hommage á J. K. Kuchař

Petr Hostinský své hudební vzdělání zahájil v roce 1987 na Základní umělecké škole v Pardubicích. V roce 1993 byl přijat ke studiu hry na varhany na Konzervatoř Pardubice do třídy MgA. Václava Uhlíře, později ještě ke studiu dirigování do třídy doc. Vlastislava Nováka. Po absolutoriu pokračoval ve studiu na AMU v Praze, obor varhany, ve třídě prof. Jana Hory. V roce 2005 studia úspěšně ukončil. V roce 2003 absolvoval pětiměsíční stáž na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Ludgera Lohmanna. Během studia se zúčastnil několika mistrovských kurzů u nás i v zahraničí. Zúčastnil se několika varhanních soutěží (Opava 1994,1996, Schlagel l998, Voříškův Vamberk 1995, 1997 s vítězstvím v kategorii varhanní improvizace, Pražské jaro 1999).

Choteč

První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1356 (Chotecz). Jako první majitel Chotče je v roce 1357 uváděn Petr z Chotče. V sedmdesátých letech 14. století se staly patrony chotečského kostela 3 Zemanové Zdislav, Ctibor a Petr z Chotče. Kostel byl původně dřevěný, stál dříve na návsi v místě dnešního čp. 47. Zemanská rodina Kulů, jedna z mála v našem kraji, osvědčila za nepříznivé situace hospodářskou zdatnost a houževnatost, udržela rodovou kontinuitu skoro po tři staletí a chotečské pošlosti se podařilo v 15. a 16. století vytvořit ne sice rozsáhlé, ale dobře spravované a obhospodařované panství. Roku 1562 byla vystavěna v Chotči kamenná renesanční tvrz a založen nový kostel sv. Mikuláše.

V roce 1644 byla Choteč předána Paulánům, pro něž byl v Nové Pace budován klášter. Řád paulánů se též nazývá řádem Nejmenších bratří a vznikl zásluhou sv. Františka z Pauly. Řád se vyznačoval velmi přísnými pravidly a jeho členové se například zavazovali k celoživotnímu půstu. Členové řádu se věnovali i výuce, vědě a misiím v různých částech světa. Pavláni určitě velmi ovlivnili život v Chotči v hospodářské i duchovní sféře.

V 2. pol. 17. století nebylo v Chotči pustého gruntu a byla pravděpodobně jednou z mála vsí, kterých se hospodářské a populační důsledky třicetileté války dotkly nejméně. V té době se naše ves vyznačovala dobrým chovem ovcí a mladého dobytka. Byl zde mlýn a živnost tu měl krčmář a 2 krejčí.

Po přestěhování Řádu paulánů do Nové Paky v roce 1701 se statek stal jejich hospodářským zázemím, z něhož měli užitek ještě pět let po zrušení řádu v roce 1789.

Klíčovou událostí byla pro Choteč přestavba chrámu sv. Mikuláše v letech 1749–1750 v barokním slohu. Kostel je jednolodní stavba s hranolovou věží a cenným vnitřním vybavením, mj. s nástropní freskou na téma legendy o sv. Františku z Pauly, sochami sv. Kateřiny a Barbory a Pietou – vše z poloviny 18. století. Na hlavním oltáři je umístěn obraz patrona od Anny Suchardové.

www.chotec.cz